Finančné pojmy

Ako sa vieš orientovať vo finančných pojmoch si môžeš otestovať priamo tu.

Test zaberie len chvíľku.